Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMKA

Misją Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMKA jest kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju językowego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja). Koncepcja merytoryczna poradni wynika z doświadczeń i rekomendacji wypracowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Obejmujemy opieką nie tylko z dziecko, ale również jego bliskich i nauczycieli. Dobieramy indywidualne metody z zakresu nauczania multisensorycznego, wskazujemy efektywne strategie uczenia się, głównie z zakresu rozumienia tekstu oraz mnemotechnik, dbamy o nieinwazyjne niwelowanie deficytów, m.in. poprzez zweryfikowane i skuteczne metody terapeutyczne.

Wykonywana przez nas diagnoza funkcjonalna pozwala kompleksowo ocenić różne obszary funkcjonowania dziecka (poznawcze, emocjonalne, społeczne) oraz zidentyfikować bariery w jego rozwoju. Ten najnowocześniejszy model diagnostyczny służy opracowaniu i realizacji optymalnego procesu wsparcia.

Prowadzimy szeroko pojętą pomoc psychologiczną i edukacyjną dla rodziców. Kształcimy nauczycieli, pedagogów oraz psychologów w zakresie diagnostyki zaburzeń językowych u dzieci. 

Poradnia EMKA posiada status placówki niepublicznej oraz jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez miasto stołeczne Warszawa (nr ewidencyjny 102 P).

 

przejdź do poradni EMKA