Nowe oblicze lekcji religii – nauczanie zdalne w czasie pandemii

  Pobierz plik PDF

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu nauczania zdalnego w ramach lekcji religii rzymskokatolickiej w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa COVID-19. Celem nadrzędnym tego artykułu jest ukazanie nowego oblicza religii – od strony dydaktycznej: rozwoju kompetencji kluczowych, wykorzystania nowych narzędzi IT i metod przez nauczycieli religii; a od strony formacyjnej: ukazania nowej przestrzeni – środowiska ewangelizacyjnego.