Kształtowanie otwartej tożsamości religijnej jako szansa dla edukacji religijnej wobec współczesnych wyzwań

Sytuacja rzeczywistości zmieniającej się pod wpływem pluralizacji, cyfryzacji oraz globalizacji rodzi konieczność poszukiwania nowych dróg edukacji religijnej, które mogłyby adekwatnie odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania i problemy.

Artykuł podejmuje kwestię kształtowania otwartej tożsamości religijnej jako inspiracji dla edukacji religijnej, odpowiedniej na dzisiejsze czasy oraz bardzo zbliżonej do propozycji Kościoła katolickiego zaprezentowanej w Dyrektorium o katechizacji.

Po zarysowaniu współczesnych kontekstów edukacji religijnej, ukazaniu wyzwań, które przed nią stają, elementy kształtowania otwartej tożsamości religijnej zostały przedstawione jako wskazania do skutecznej i adekwatnej do aktualnych potrzeb edukacji religijnej, zwłaszcza do tego jej komponentu, który związany jest z nauczaniem religii w szkole.

Pobierz plik PDF

 

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka