Rada Naukowa

OSOBOWY SKŁAD RADY NAUKOWEJ|
INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH
NA LATA 2017 – 2021

Prezydium Rady Naukowej IBE:


 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik: Przewodnicząca Rady Naukowej IBE
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE
 • dr Tomasz Greczyło:  Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE
 • mgr Katarzyna Trawińska-Konador : Sekretarz Rady Naukowej IBE     

Pozostali członkowie Rady:


 1. dr Dorota Campfield (IBE)
 2.  prof. dr hab. Henryk Domański (IBE)
 3.  dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. Collegium Da Vinci
 4.  mgr Iwona Gmaj (IBE)
 5.  prof. dr hab. Barbara Kromolicka
 6.  prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
 7.  dr hab. Anna Sajdak-Burska
 8.  prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 9.  dr Michał Sitek (IBE)
 10.  dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
 11.  mgr Wojciech Stęchły (IBE)
 12.  prof. dr hab. Tomasz Szlendak
 13.  dr Gabriela Ziewiec-Skokowska (IBE)
 14.  mgr Kamila Hernik (IBE)
 15.  mgr Krzysztof Głomb
 16.  dr Dominika Walczak (IBE)
 17.  prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (IBE)

 

 

RADA NAUKOWA INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W LATACH 2015 – 2017

Skład Rady


 1.  dr hab. Krzysztof Biedrzycki
 2. dr Dorota Campfield
 3. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
 4. dr hab. Ewa Chmielecka
 5. dr hab. Roman Dolata
 6. prof. dr hab. Henryk Domański
 7. prof. dr hab. Jarosław Górniak
 8. dr hab. Ewa Haman
 9. dr Agata Hącia
 10. dr hab. Mikołaj Herbst
 11. dr Radosław Kaczan
 12. dr hab. Krzysztof Koseła
 13. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis
 14. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 15. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
 16. dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
 17. prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 18. dr Piotr Rycielski
 19. dr hab. Zbigniew Sawiński
 20. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 21. dr Michał Sitek
 22. dr hab. Magdalena Smoczyńska
 23. dr hab. Urszula Sztanderska
 24. dr hab. Anna Wiłkomirska
 25. dr hab. Michał Federowicz

RADA NAUKOWA INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W LATACH 2011 – 2015PrezydiumPrzewodniczący:
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Zastępcy przewodniczącego:
dr hab. Zbigniew Sawiński
dr Magdalena Szpotowicz

Sekretarz Rady Naukowej:
dr Piotr Rycielski

Skład Rady


  1. dr hab. Krzysztof Biedrzycki
  2. prof. dr hab. Anna Brzezińska
  3. dr Agnieszka Chłoń - Domińczak
  4. dr hab. Ewa Chmielecka
  5. dr hab. Jolanta Choińska – Mika
  6. dr Marcin Chrzanowski
  7. prof. dr hab. Henryk Domański
  8. dr hab. Anna Giza - Poleszczuk
  9. prof. dr hab. Jarosław Górniak
  10. dr hab. Mirosława Grabowska
  11. dr Jacek Haman
  12. prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
  13. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
  14. dr hab. Krzysztof Koseła
  15. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
  16. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  17. prof. dr hab. Rafał Piwowarski
  18. dr Piotr Rycielski
  19. dr hab. Zbigniew Sawiński
  20. dr Michał Sitek
  21. dr hab. Magdalena Smoczyńska
  22. dr Magdalena Szpotowicz
  23. dr hab. Urszula Sztanderska
  24. prof. dr hab. Mirosław S. Szymański
  25. dr Anna Wojciuk

dyrektor dr hab. Michał Federowicz