Dr hab. Paweł Gondek

Dr Paweł GondekDoktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor licznych prac naukowych z zakresu metodologii metafizyki, filozofii kultury oraz podstaw retoryki.

W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa KUL. Uczestnik projektów naukowych, dotyczących rozwoju klasycznej myśli filozoficznej w XX i XXI wieku. Autor haseł oraz redaktor w polskiej i angielskiej edycji Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Członek redakcji czasopisma naukowego "Roczniki Filozoficzne". Należy do międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych filozoficznych oraz retorycznych.

Współtwórca i organizator unikatowego kierunku studiów "Retoryka stosowana", zatwierdzonego przez MNiSW w 2010 roku. Od 2017 roku prowadzi badania na temat aplikacji retoryki do edukacji szkolnej. Przygotował program doskonalenia nauczycieli z zakresu retoryki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi propagującymi edukację klasyczną i retoryczną, a w szczególności przy projektach dotyczących zastosowania debat konkursowych w edukacji szkolnej.

Występuje jako sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich oraz juror w ogólnopolskich konkursach oratorskich na poziomie szkolnym i akademickim. Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej.

Miłośnik sztuki, w szczególności malarstwa, muzyki i filmu. Wypoczywa przy lekturze książek biograficznych.