Rada Naukowa

Rada Naukowa

 • Maria Bujnowska-Fedak (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

 • Amrita Chaturvedi (Saint Louis University, Kashi School)

 • Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

 • Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, IBE)

 • Yahya Don (Universiti Utara Malaysia)

 • Vlatka Domović (University of Zagreb)

 • Barbara Klimek (Arizona State University)

 • Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

 • Beatrice M. Latavietz  (Wichita State University)

 • Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 • Elgrid Messner (University College of Teacher Education Styria)

 • Jean Patterson (Wichita State University)

 • Mojca Peček (University of Ljubljana)

 • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

 • Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)

Aktualny numer

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

 • Małgorzata Sekułowicz

Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 • Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka, Marcin Sochocki, Karolina Van Laere