Rada Naukowa

Rada Naukowa

 • Maria Bujnowska-Fedak (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

 • Amrita Chaturvedi (Saint Louis University, Kashi School)

 • Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

 • Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, IBE)

 • Yahya Don (Universiti Utara Malaysia)

 • Vlatka Domović (University of Zagreb)

 • Barbara Klimek (Arizona State University)

 • Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

 • Beatrice M. Latavietz  (Wichita State University)

 • Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 • Elgrid Messner (University College of Teacher Education Styria)

 • Jean Patterson (Wichita State University)

 • Mojca Peček (University of Ljubljana)

 • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

 • Mariusz Zemło (Uniwersytet w Białymstoku)

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

 • Justyna Sala-Suszańska, Iwona Kozak

Maturzyści i kandydaci na studia z obszaru kultury fizycznej w latach 2007–2019. Szeregi czasowe, trendy i korelacje

 • Magdalena Ardeńska, Agnieszka Ardeńska, Rajmund Tomik

Zdalna edukacja w perspektywie kognitywistyki

 • Justyna Horbowska

Uniwersytety otwarte funkcjonujące przy polskich uczelniach – specyficzny wymiar edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej

 • Anna Leszczyńska-Rejchert, Kinga Lisowska