Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021r.

1 rok:

  • Wykonanie przeglądu istniejących w Europie i wybranych krajach świata metod nauczania rzetelności i etyki badań naukowych, którego podsumowaniem będzie raport.
  • Opracowanie strategii kampanii społecznej dedykowanej upowszechnieniu wiedzy w zakresie rzetelności i etyki badań naukowych.

2 rok:

  • Przygotowanie przeglądu programów kształcenia przedmiotów obejmujących tematykę etyki i rzetelności badań.
  • Opracowanie programu szkoleń dla kadry akademickiej z pakietem metod tradycyjnych i innowacyjnych.
  • Uruchomienie w formie pilotażu informacyjnej kampanii społecznej.

3 rok:

  • Objęcie szkoleniem kadry akademickiej z 15 krajów europejskich
  • Testowanie zajęć dotyczących rzetelności naukowej wśród międzynarodowej grupy studentów.
  • Objęcie kampanią informacyjną wybranych uczelni wyższych i chętnych do udziału szkół średnich.

Na koniec projektu opracowany zostanie podręcznik do zajęć z rzetelności naukowej z propozycjami scenariuszy spotkań do wykorzystania podczas dedykowanych kursów oraz pojedynczych zajęć.