Uniwersytety otwarte funkcjonujące przy polskich uczelniach – specyficzny wymiar edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej

  Pobierz plik PDF

Celem niniejszego artykułu było scharakteryzowanie edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej realizowanej w ramach działalności 14 sformalizowanych uniwersytetów otwartych działających przy uczelniach w Polsce. Zastosowano jakościową metodę zbierania danych w postaci przeszukiwania źródeł wtórnych. Polskie uniwersytety otwarte są obecnie centrami edukacji otwartej oferującymi usługi edukacyjne adresowane do wszystkich grup wiekowych. Dzięki nim, chętne osoby, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia, statusu majątkowego, wyznania, płci, mogą nabywać wiedzę oraz podwyższać kompetencje ogólne i zawodowe. Jest to niezwykle cenne w dobie dynamicznych przemian społecznych i demograficznych, które obligują również nasze społeczeństwo do intensyfikacji działań na rzecz realizacji idei longlife learningu.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka