Walidacja efektów uczenia się: o równym do niej dostępie, barierze finansowej i prognozie popytu w Polsce

  Pobierz plik PDF

W Polsce proces walidacji efektów uczenia się – czyli sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji – jest w wielu przypadkach kosztowny dla osób chcących uzyskać certyfikat. Oznacza to, że wiele osób może być wykluczonych z dostępu do nabycia kwalifikacji tą drogą. Uwzględniając perspektywę równego dostępu do usług rozwojowych, autor artykułu próbuje odpowiedzieć na pytanie: jak umożliwić dostęp do walidacji osobom np. o niskich dochodach, z niskimi kwalifikacjami? Niniejsza praca składa się z trzech części: 1) prognoza popytu na walidację w Polsce oparta na porównaniu liczby nadanych certyfikatów drogą walidacji w czterech wybranych krajach europejskich; 2) analiza wysokości opłat za walidację w Polsce oparta na próbie 266 kwalifikacji; 3) omówienie wartości inwestycji w walidację. Artykuł ma wartość eksploracyjną i stanowi próbę uzupełnienia istniejącej wiedzy na temat walidacji efektów uczenia się w Polsce.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka