Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

  Pobierz plik PDF

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu hierarchii wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego. W części teoretycznej wyjaśnia pojęcie wartości w ujęciu wybranych autorów, charakteryzuje typologię wartości oraz dokonuje charakterystyki postaw „być” i „mieć”. W części metodologicznej wyjaśniono odpowiedzi na postawione następujące pytanie badawcze: jakie wartości są najbardziej cenione wśród badanych wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego? W badaniach posłużono się Skalą Postaw Być i Mieć autorstwa B. Grulkowskiego. Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, iż u badanych nauczycieli dominują wartości humanitarne.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka