Uwagi dla recenzentów wypełniających formularz recenzji

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

 1. klarowność sformułowania problemu,
 2. jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,
 3. nowość/oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,
 4. konkluzywność tekstu

oraz powinien wskazać na braki tekstu (także językowe, szczególnie gdy tekst jest pisany w j. angielskim), które pozwolą autorowi na wprowadzenie sensownych poprawek. 

Recenzent powinien także jednoznacznie orzec, czy tekst należy:

 • odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji),
 • poddać ponownej recenzji po zasadniczych poprawkach (wskazać to, co wymaga poprawy; w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę samą osobę),
 • przyjąć po drobnych poprawkach (decyzję o publikacji podejmuje redaktor prowadzący),
 • przyjąć bez poprawek.

Formularz recenzji

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

 • Justyna Sala-Suszańska, Iwona Kozak

Maturzyści i kandydaci na studia z obszaru kultury fizycznej w latach 2007–2019. Szeregi czasowe, trendy i korelacje

 • Magdalena Ardeńska, Agnieszka Ardeńska, Rajmund Tomik

Zdalna edukacja w perspektywie kognitywistyki

 • Justyna Horbowska

Uniwersytety otwarte funkcjonujące przy polskich uczelniach – specyficzny wymiar edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej

 • Anna Leszczyńska-Rejchert, Kinga Lisowska