Seminarium SSD/IOSTE "Edukacja w obliczu katastrofy humanitarnej"

W dniach 17-18 maja 2022 r. odbyło się zdalnie XI Seminarium „Nauka – Społeczeństwo – Dydaktyka (SSD)” oraz inter-regionalne spotkanie międzynarodowej organizacji IOSTE pod hasłem „Edukacja w obliczu katastrofy humanitarnej”.

Pierwszy dzień, 17 maja 2022 r. miał charakter międzynarodowy i był okazją do międzyregionalnego spotkania IOSTE dla Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Drugi dzień, 18 maja 2022 roku, był dedykowany nauczycielom na różnych poziomach kształcenia.

Dyskutowano o bieżących problemach, które stanowią wyzwanie dla edukacji. W tym roku problemy dotyczyły głównie tragedii, jaką jest wojna na Ukrainie oraz sytuacji, w której szkoły i nauczyciele muszą zmierzyć się z nowymi sytuacjami wymagającymi nowych umiejętności a edukacja, w szczególności przyrodniczo-techniczna powinna na nowo zdefiniować swój status w odniesieniu do edukacji o ryzyku.

Podczas Seminarium odbyły się wystąpienia:

  • Zrównoważony rozwój w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej – parę myśli nieuczesanych, Prof. UJ Małgorzata Duda, Prof. UJ Iwona Maciejowska, Uniwersytet Jagielloński
  • Edukacja przyrodnicza globalna czy regionalna?, Prof. Jan Rajmund Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Systemowe ujęcie dojrzewania w środowisku skrajnie niestabilnym społecznie, Prof. UŚ Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Patronami honorowymi wydarzenia byli Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

 

 

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado