Zaproszenie do publikowania

Uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy są zainteresowani dzieleniem się swoim doświadczeniem dydaktycznym i pedagogicznym na temat edukacji przyrodniczej oraz dobrymi praktykami w tym zakresie, mają możliwość publikowania artykułów w czasopiśmie Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.

 Informacje na temat procedury zgłaszania artykułów znajdują się w zakładce Dla autorów.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado