Dział aktualności - znak graficzny

Oficjalne otwarcie hali Laboratoria Przyszłości CRPK!

  • 2023-03-09

9 marca br. w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowatorskiego projektu - Hali Laboratoria Przyszłości CRPK. Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie, nauczyciele, a także dyrektorzy szkół...

Mobilne Laboratoria Przyszłości na konferencji w Gdańsku

  • 2023-03-08
W dniach 3-4 marca 2023 r. w Gdańsku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna "Laboratoria Przyszłości dla praktyków". Instytut Badań Edukacyjnych objął wydarzenie honorowym patronatem.

Dział badania- znak graficzny

  Pobierz plik PDF

W niniejszym tekście autorka odwołuje się do analiz materiału empirycznego zgromadzonego i analizowanego zgodnie z założeniami metody wywiadu narracyjnego F. Schützego. Odnosi się do tych fragmentów pozyskanych narracji, w których badane kobiety podejmują kwestię swoich relacji z ojcem, a zwłaszcza jego wpływu na decyzje, które zostały podjęte w związku z wyborami na drodze edukacyjnej. Autorka rekonstruuje okoliczności wyborów kolejnych szczebli edukacyjnych w badanych narracjach, przyglądając się roli, jaką odegrał w tym procesie ojciec badanych.