Kwartalnik Edukacja 01/2020

Aktualny numer

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Małgorzata Sekułowicz

Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  • Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka, Marcin Sochocki, Karolina Van Laere