Zdalna edukacja w perspektywie kognitywistyki

  Pobierz plik PDF

Zdalna edukacja, choć obecna wśród metod dydaktycznych od dawna, z powodu pandemii COVID-19 została rozpowszechniona w krótkim czasie na szeroką skalę. W niniejszym artykule dokonano interpretacji kształtu, w jakim zaistniała ona w edukacji, odnosząc przyczyny doboru środków dydaktycznych do modeli funkcjonowania umysłu człowieka wyłonionych dzięki interdyscyplinarnym badaniom w zakresie kognitywistyki i wydobywając modele umysłu przydatne na gruncie pedagogiki. W opracowaniu zostały wyszczególnione niektóre wnioski do zastosowania praktycznego w pracy nauczyciela z uczniem wynikające z implantacji modeli na grunt teorii przekazywania i nabywania wiedzy. Główną metodę badawczą zastosowaną w pracy stanowiła metoda hermeneutyczna analizy tekstu, posłużono się również metodą historyzmu.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

  • Justyna Sala-Suszańska, Iwona Kozak

Maturzyści i kandydaci na studia z obszaru kultury fizycznej w latach 2007–2019. Szeregi czasowe, trendy i korelacje

  • Magdalena Ardeńska, Agnieszka Ardeńska, Rajmund Tomik

Zdalna edukacja w perspektywie kognitywistyki

  • Justyna Horbowska

Uniwersytety otwarte funkcjonujące przy polskich uczelniach – specyficzny wymiar edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej

  • Anna Leszczyńska-Rejchert, Kinga Lisowska