Maturzyści i kandydaci na studia z obszaru kultury fizycznej w latach 2007–2019. Szeregi czasowe, trendy i korelacje

  Pobierz plik PDF

Celem badań była analiza zmian liczby maturzystów i ich korelacji z liczbą kandydatów na studia na kierunki związane z kulturą fizyczną, prowadzone w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach: fizjoterapię, wychowanie fizyczne, turystykę i rekreację oraz zarządzanie (w sporcie i turystyce). Badaniami objęto lata 2007–2019. Liczba maturzystów w badanym okresie spadała przeciętnie o 5,2%. W latach 2014–2019 zjawisko stabilizuje się, przeciętny spadek wynosi 0,9%. Liczba kandydatów na studia na kierunek fizjoterapia jest stabilna i niezależna od liczby maturzystów. Przeciętny spadek liczby kandydatów na wychowanie fizyczne jest niższy od przeciętnego spadku liczby maturzystów. Liczby kandydatów na turystykę i rekreację oraz zarządzanie są dodatnio skorelowane z liczbą maturzystów, a spadek jest tu prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego spadku liczby maturzystów.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

  • Justyna Sala-Suszańska, Iwona Kozak

Maturzyści i kandydaci na studia z obszaru kultury fizycznej w latach 2007–2019. Szeregi czasowe, trendy i korelacje

  • Magdalena Ardeńska, Agnieszka Ardeńska, Rajmund Tomik

Zdalna edukacja w perspektywie kognitywistyki

  • Justyna Horbowska

Uniwersytety otwarte funkcjonujące przy polskich uczelniach – specyficzny wymiar edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej

  • Anna Leszczyńska-Rejchert, Kinga Lisowska