Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

  Pobierz plik PDF

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu hierarchii wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego. W części teoretycznej wyjaśnia pojęcie wartości w ujęciu wybranych autorów, charakteryzuje typologię wartości oraz dokonuje charakterystyki postaw „być” i „mieć”. W części metodologicznej wyjaśniono odpowiedzi na postawione następujące pytanie badawcze: jakie wartości są najbardziej cenione wśród badanych wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego? W badaniach posłużono się Skalą Postaw Być i Mieć autorstwa B. Grulkowskiego. Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, iż u badanych nauczycieli dominują wartości humanitarne.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 02 2020 okladka

Hierarchia wartości wychowawców przedszkoli z województwa lubelskiego

  • Justyna Sala-Suszańska, Iwona Kozak

Maturzyści i kandydaci na studia z obszaru kultury fizycznej w latach 2007–2019. Szeregi czasowe, trendy i korelacje

  • Magdalena Ardeńska, Agnieszka Ardeńska, Rajmund Tomik

Zdalna edukacja w perspektywie kognitywistyki

  • Justyna Horbowska

Uniwersytety otwarte funkcjonujące przy polskich uczelniach – specyficzny wymiar edukacji ustawicznej i międzypokoleniowej

  • Anna Leszczyńska-Rejchert, Kinga Lisowska