Poznańska Akademia Przestrzeni jako przykład studenckiego projektu edukacji przestrzennej

  Pobierz plik PDF

Działania na rzecz kształtowania świadomości przestrzennej u dzieci w wieku przedszkolnym stają się coraz bardziej powszechne. Dostrzegana zostaje potrzeba rozpoczęcia tego typu edukacji już od najmłodszych lat. Na świecie oraz w Polsce powstaje wiele inicjatyw mających na celu przybliżanie dzieciom tematyki związanej z urbanistyką, elementami zagospodarowania przestrzennego czy potrzebami użytkowników miast. Jedną z takich inicjatyw jest projekt Poznańska Akademia Przestrzeni, który realizowany jest od 2016 roku przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.
Celem artykułu jest przedstawienie projektu Poznańskiej Akademii Przestrzeni jako przykładu studenckich działań na rzecz zwiększania świadomości przestrzennej wśród najmłodszych użytkowników miast. W pracy przedstawione zostały podstawy teoretyczne projektu, dotychczasowe działania oraz plany rozwoju projektu w kolejnych latach.

Aktualny numer

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Małgorzata Sekułowicz

Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  • Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka, Marcin Sochocki, Karolina Van Laere