Dział aktualności - znak graficzny

Międzynarodowa konferencja "STEAM & AI in Education" pod patronatem IBE

  • 2023-03-30
Instytut Badań Edukacyjnych oraz redakcja "EBiŚ" zapraszają do udziału w konferencji "STEAM & AI in Education" połączonej z XII Międzynarodowym Seminarium Science - Society - Didactics. 

Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym

  • 2023-03-28
Zapraszamy na kolejny webinar organizowany przez zespół redakcyjny czasopisma naukowego "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa".

Dział badania- znak graficzny

  Pobierz plik PDF

W niniejszym artykule podejmuje się próbę zdefiniowania pola edukacji kulturalnej jako formacji osobowościowej. Dostrzeżona zostaje ranga i znaczenie dorobku polskiej pedagogiki społecznej. Odnosząc się do czołowych twórców: Heleny Radlińskiej, Stefani Sempołowskiej, Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka, Henryka Jordana, autorka dowodzi, że troska o grupy społecznie marginalizowane była zawsze w centrum działań pedagogicznych. A przy tym dbałość o kulturę prawną stanowiła wyraźny rys pedagogiki społecznej i wciąż pozostaje wyzwaniem dla edukacji kulturalnej.