Troska o kulturę prawną wśród celów edukacji kulturalnej

  Pobierz plik PDF

W niniejszym artykule podejmuje się próbę zdefiniowania pola edukacji kulturalnej jako formacji osobowościowej. Dostrzeżona zostaje ranga i znaczenie dorobku polskiej pedagogiki społecznej. Odnosząc się do czołowych twórców: Heleny Radlińskiej, Stefani Sempołowskiej, Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka, Henryka Jordana, autorka dowodzi, że troska o grupy społecznie marginalizowane była zawsze w centrum działań pedagogicznych. A przy tym dbałość o kulturę prawną stanowiła wyraźny rys pedagogiki społecznej i wciąż pozostaje wyzwaniem dla edukacji kulturalnej.

Aktualny numer

Edukacja 02 2020 okladka

Słowo wstępne

  • Małgorzata Sekułowicz

Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  • Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka, Marcin Sochocki, Karolina Van Laere