Dział aktualności - znak graficzny

Międzynarodowa konferencja "STEAM & AI in Education" pod patronatem IBE

  • 2023-03-30
Instytut Badań Edukacyjnych oraz redakcja "EBiŚ" zapraszają do udziału w konferencji "STEAM & AI in Education" połączonej z XII Międzynarodowym Seminarium Science - Society - Didactics. 

Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym

  • 2023-03-28
Zapraszamy na kolejny webinar organizowany przez zespół redakcyjny czasopisma naukowego "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa".

Dział badania- znak graficzny

  Pobierz plik PDF

Edukacja i integracja uczniów z doświadczeniem migracji stanowi wyzwanie dla europejskich systemów edukacyjnych. Celem badania była identyfikacja reguł i praktyk instytucjonalnych stosowanych przez podmioty realizujące samorządową politykę integracyjną oraz jej odbiorców – rodziców i dzieci. Miejska polityka migracyjna w Gdańsku uzupełnia nieuregulowane obszary w systemie wsparcia edukacji uczniów migrantów. Wyniki badania pokazują na przykładzie grupy młodzieży imigranckiej, ich nauczycieli i rodziców, jaki wpływ mogą mieć lokalne polityki publiczne na kreowanie możliwości redefinicji sytuacji imigrantów i wyrównania ich szans na osiągnięcia edukacyjne i społeczną mobilność.