Dział aktualności - znak graficzny

Międzynarodowa konferencja "STEAM & AI in Education" pod patronatem IBE

  • 2023-03-30
Instytut Badań Edukacyjnych oraz redakcja "EBiŚ" zapraszają do udziału w konferencji "STEAM & AI in Education" połączonej z XII Międzynarodowym Seminarium Science - Society - Didactics. 

Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym

  • 2023-03-28
Zapraszamy na kolejny webinar organizowany przez zespół redakcyjny czasopisma naukowego "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa".

Dział badania- znak graficzny

  Pobierz plik PDF

Rodziny migrujące zmuszają swoich członków, zwłaszcza dzieci, do bezpośredniego „zakorzenienia się” nie tylko w życiu nowej społeczności, ale także pośrednio do (auto)wydziedziczenia z dotychczasowego przypisania kulturowego. Dla Polski (jako państwa przyjmującego) proces zwielokrotniającej się liczby rodzin migrujących – powolny, ale mający stałą tendencję wzrostową – rodzi nowe wyzwania, w tym edukacyjne. Niezależnie od już wprowadzonych rozwiązań administracyjno-prawnych nadal brakuje w Polsce rozwiązania edukacyjnego, które objęłoby długoterminową opieką i wspomaganiem uczniów rodziców migrujących zarówno w sferze edukacyjnej, jak i psychologicznej. Niedobrowolność dziecięcych migracji w powiązaniu z koniecznością podjęcia obowiązku szkolnego w nowych realiach oświatowych powoduje u wielu uczniów w wieku szkolnym (migrujących razem z rodzicami) daleko idące zmiany w sferze psychicznej, często o charakterze procesualnym. Ich zachowania stanowią swoisty odzew na doświadczany szok kulturowy w następstwie nowego języka edukacji (polszczyzny), który zwykle wiąże się z nowym światem kultury.