Dział aktualności - znak graficzny

Oficjalne otwarcie hali Laboratoria Przyszłości CRPK!

  • 2023-03-09

9 marca br. w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowatorskiego projektu - Hali Laboratoria Przyszłości CRPK. Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie, nauczyciele, a także dyrektorzy szkół...

Mobilne Laboratoria Przyszłości na konferencji w Gdańsku

  • 2023-03-08
W dniach 3-4 marca 2023 r. w Gdańsku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna "Laboratoria Przyszłości dla praktyków". Instytut Badań Edukacyjnych objął wydarzenie honorowym patronatem.

Dział badania- znak graficzny

    Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest analiza teoretycznych założeń edukacji włączającej w kontekście zmian w polityce oświatowej w kraju i za granicą. W pierwszej części pracy autorki przedstawiają problematykę zmiany kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) od ujęcia segregacyjnego do ujęcia włączającego. Następnie krótko opisują jeden z pierwszych projektów wsparcia szkół w zakresie przygotowania i funkcjonowania edukacji włączającej w Polsce. W dalszej części artykułu autorki prezentują doświadczenia edukacji włączającej realizowanej w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi w kontekście zmian organizacyjnych, metodycznych oraz współpracy z rodzicami i otoczeniem społecznym. Przedstawione działania są przykładem dobrych praktyk będących podstawą włączenia wszystkich dzieci (w tym ze SPE) do grupy rówieśniczej. Artykuł kończy refleksja o konieczności ciągłości działań, które są istotą przygotowania wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej do idei włączania.