Dział aktualności - znak graficzny

Międzynarodowa konferencja "STEAM & AI in Education" pod patronatem IBE

  • 2023-03-30
Instytut Badań Edukacyjnych oraz redakcja "EBiŚ" zapraszają do udziału w konferencji "STEAM & AI in Education" połączonej z XII Międzynarodowym Seminarium Science - Society - Didactics. 

Specjalne potrzeby uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym

  • 2023-03-28
Zapraszamy na kolejny webinar organizowany przez zespół redakcyjny czasopisma naukowego "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa".

Dział badania- znak graficzny

  Pobierz plik PDF

This paper presents a process of instruction to improve the teaching quality of lecturers in higher education through the development of communication skills. One of the main instruments in the process of the personal instruction of lecturers is the filming of lessons. The lesson is observed both by the lecturer and the observer. Then a conversation that includes feedback and reflection constitutes the tool for changing behaviors and improving the quality of the interpersonal communication. The instrument is aimed at the empowerment and personal growth of the lecturer and is not focused on assessment. The observation tool using lesson filming and personal conversation can contribute to reducing fears of feedback and to improving the lecturer’s reflective ability and interpersonal communication.