Dział aktualności - znak graficzny

Oficjalne otwarcie hali Laboratoria Przyszłości CRPK!

  • 2023-03-09

9 marca br. w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowatorskiego projektu - Hali Laboratoria Przyszłości CRPK. Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie, nauczyciele, a także dyrektorzy szkół...

Mobilne Laboratoria Przyszłości na konferencji w Gdańsku

  • 2023-03-08
W dniach 3-4 marca 2023 r. w Gdańsku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna "Laboratoria Przyszłości dla praktyków". Instytut Badań Edukacyjnych objął wydarzenie honorowym patronatem.

Dział badania- znak graficzny

  Pobierz plik PDF

W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było rozpoznanie oczekiwań wobec kandydatów na nauczycieli, ujawnianych w opiniach na temat przebiegu ich praktyki. Dokonano analizy opinii formułowanych przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, aby wyłonić oczekiwane przez nich cechy i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie oraz ustalić, na ile opinie mogą pełnić rolę informacji zwrotnej o przygotowaniu studenta do pracy w zawodzie nauczyciela. Wyniki pokazują, że dla opiekunów praktyki najważniejsze u studentów są kompetencje metodyczne, a następnie komunikacyjne i informatyczne, zaś cenione cechy osobowe to m.in. rzetelność, punktualność, obowiązkowość, serdeczność, opanowanie i spokój. Stwierdzono, że opinia o przebiegu praktyki nie może być wiarygodną informacją dotyczącą tego, jak kandydat na nauczyciela radzi sobie z czekającymi go w przyszłości zadaniami, ponieważ przy jej formułowaniu opiekunowie z reguły korzystają z gotowych wzorów i unikają krytycznych sądów.