Scenariusz lekcji zdalnej. Temat: Komórka roślinna i zwierzęca

  Pobierz plik PDF

Na początku 2020 r. nauczyciele stanęli przed nie lada wyzwaniem – kształceniem na odległość. Zostało ono podyktowane rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. W Polsce nadal nie jest to powszechna forma nauczania, jednak jej elementy coraz częściej pojawiają się w procesie dydaktycznym. W artykule przedstawiono propozycję konspektu zdalnej lekcji biologii dla klasy V szkoły podstawowej z wykorzystaniem platform i narzędzi internetowych, aby w jak największym stopniu zachęcić nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami. Do zapoznania młodzieży z budową komórki roślinnej i zwierzęcej posłużyły następujące strony internetowe: E-podręczniki, LearningApps.org, Mindmeister.com oraz aplikacja Quiver 3D Coloring App.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado