Zastosowanie komputera i platform internetowych w nauczaniu biologii w szkole podstawowej

  Pobierz plik PDF

Współczesna szkoła powinna podążać za ciągle zmieniającym się światem, tak aby stała się ona atrakcyjniejsza oraz zaspokajała potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. Nauczyciele, chcąc sprostać tym wymaganiom, coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje nowoczesna technologia i wszechobecny dostęp do Internetu. W pierwszej części artykułu przedstawiono metody nauczania związane z wykorzystaniem komputera oraz jego rolę jako środka dydaktycznego. W kolejnej części zamieszczono przykładowy konspekt lekcji biologii dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej z wykorzystaniem komputera i Internetu. Projekt zawiera gotowe, przemyślane zadania, zgodne z założeniami i celami nauczania zawartymi w nowej podstawie programowej zadania, które nauczyciele mogą wykorzystać w czasie procesu dydaktycznego. Na zakończenie przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności i trwałości zdobywania wiedzy przy użyciu omawianych metod nauczania.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado