Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli w nauczaniu – wstępna diagnoza na podstawie badań własnych

  Pobierz plik PDF

Przedmiotem rozważań opisanych w artykule jest zastosowanie technologii informacyjnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Problematyka ta wpisuje się w obszar zainteresowań współczesnej edukacji. Przeprowadzone badania koncentrują się na wspomaganiu procesu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej (TIK) na lekcjach biologii w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej (IV etap kształcenia) podczas opracowywania tematów z zakresu inżynierii genetycznej, biotechnologii oraz przemian metabolicznych. Projekt „Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju” (ESD) podaje wytyczne co do stosowania rozwiązań dydaktycznych, które odchodzą od wyłącznego przekazywania informacji na rzecz kształcenia uczestniczącego. Istotną rolę w tym zakresie odegrać powinna szeroko rozumiana technologia informacyjna, pozwalająca na pracę z informacją dostępną np. w Internecie. Wykorzystanie narzędzi TIK może zwiększyć percepcję przekazywanych wiadomości, pozwolić głębiej zrozumieć zależności między faktami, przygotować ucznia do życia w szybko zmieniającym się świecie. W kształceniu biologicznym istotną rolą TIK jest umożliwienie uczniom poznania faktów i procesów przyrodniczych w sposób wychodzący poza możliwości tradycyjnego nauczania. Szeroki dostęp do wiadomości o osiągnięciach w dziedzinie nauk biologicznych wymaga posiadania kompetencji w zakresie information literacy i scientific literacy.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado