Scenariusz interdyscyplinarnych zajęć terenowych metodą gier dydaktycznych dla klasy ósmej szkoły podstawowej

  Pobierz plik PDF

W niniejszym artykule zaprezentowano możliwości, jakie w procesie edukacyjnym daje wykorzystanie interdyscyplinarnych zajęć terenowych. W zaproponowanym scenariuszu umieszczono treści nauczania zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej z zakresu przyrody, biologii, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Lekcje w terenie są cennym uzupełnieniem procesu dydaktycznego i wychowawczego. Determinują atrakcyjność przekazywanych treści. Wywierają znaczący wpływ na rozwijanie kompetencji kluczowych. Warto podkreślić fakt, iż przeciwdziałają powszechnemu werbalizmowi nauczania. Prezentowana forma przekazywania wiedzy winna stanowić nieodłączny element wiążący pracę nauczyciela z potencjałem edukacyjnym uczniów. Dzięki proponowanym aktywnościom uczestnicy zyskują świadomość bogatej różnorodności fauny i flory, kształtują postawy patriotyczne poparte wybranymi fragmentami historii Polski i regionu, a także doświadczają i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado