Praktyki pedagogiczne oraz udział w projekcie „Poznawaj świat zdrowo” i ich wpływ na kształtowanie się kompetencji nauczycielskich

  Pobierz plik PDF

Praktyczne wykorzystanie i utrwalanie nabytej teoretycznej wiedzy metodyczno-dydaktycznej i psychologiczno- pedagogicznej są kluczowymi elementami kształcenia nauczyciela. Artykuł ma na celu analizę form i metod kształcenia kompetencji przyszłych nauczycieli ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki sprzyjające zapewnieniu jakości praktycznego przygotowania do pracy w szkole. Celem podjętych badań było poznanie opinii studentów na temat efektywności odbytych praktyk pedagogicznych w szkole. W artykule zostały przeanalizowane różne formy rozwoju kompetencji nauczycielskich, w tym udział w realizacji projektów naukowo-dydaktycznych na uczelni, jak też indywidualna realizacja praktyk szkolnych. W celu określenia poziomu wybranych kompetencji nauczycielskich u studentów różnych kierunków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadzono wstępne badanie z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące różnych aspektów przebiegu praktyki szkolnej. Analiza uzyskanych wyników świadczy, że istnieje potrzeba doskonalenia procesu organizacji praktycznego kształcenia przyszłych nauczycieli, wdrażania niestandardowych podejść do realizacji praktyk szkolnych oraz uwzględnienia opinii studentów na temat organizacji i przebiegu praktyk. Stwierdzono także, że udział studentów specjalności nauczycielskich w realizacji projektów naukowo-dydaktycznych jest skuteczną formą praktycznego przygotowania do pracy w szkole oraz sprzyja ukształtowaniu kompetencji nauczycielskich.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado