Ważki – scenariusz zajęć

  Pobierz plik PDF

Podstawowym zadaniem szkoły jest realizacja materiału nauczania określonego w podstawie programowej danego przedmiotu. W przypadku nauczania biologii, oprócz zajęć prowadzonych w klasie, zaleca się organizowanie lekcji w terenie. Takie zajęcia pomagają uczniom zrozumieć istniejące współzależności między poszczególnymi elementami środowiska, a także kształtują pozytywny stosunek do przyrody. Realizowany program nauczania opiera się na wiadomościach ogólnych i charakterystyce grup organizmów, najczęściej bez omawiania konkretnych gatunków. Przekazując wiedzę, warto opierać się na przykładach zwierząt, które można zaobserwować w najbliższej okolicy oraz wskazywać na różnorodność biologiczną środowiska lokalnego. Często w naszym otoczeniu występują licznie pospolite gatunki zwierząt, o których uczniowie wiedzą niewiele lub nie wiedzą nic. Celem serii artykułów zamieszczonych w kolejnych numerach czasopisma będzie przedstawienie pospolitych gatunków roślin i zwierząt. Będziemy proponować karty pracy dla uczniów, przeznaczone do wypełnienia w terenie. Taka forma nauki pozwoli im kształtować postawę badawczą, a także umiejętność obserwacji. W niniejszym artykule zamieszczono propozycje różnych rozwiązań dydaktycznych dla nauczycieli przyrodników i wniosków, które dotyczą zagadnienia różnorodności owadów – na przykładzie grupy ważek charakterystycznych dla środowiska wodnego.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado