Praktyki studenckie – początkiem drogi do mistrzostwa pedagogicznego

  Pobierz plik PDF

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z mistrzostwem pedagogicznym i praktykami studenckimi. Szczególnej analizie poddane zostały aspekty mistrzostwa pedagogicznego oraz optymalne warunki organizowania praktyk studenckich we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za nie. Zasadniczym elementem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zorganizować praktyki studenckie, aby były początkiem drogi prowadzącej do osiągania mistrzostwa w zawodzie przez przyszłych nauczycieli. Konkluzją artykułu są uwagi i propozycje rekomendacji, które stanowić mogą w dużej mierze sukces w przedsięwzięciu organizacji praktyk studenckich studiów pedagogicznych w szkołach, przedszkolach i placówkach ćwiczeń.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado