Biologia w Czechach i Polsce – porównanie podstawy programowej dla szkół podstawowych

  Pobierz plik PDF

W artykule porównano podstawy programowe dotyczące nauki biologii Polsce i Czechach na poziomie szkoły podstawowej. Oba kraje mają długą wspólną historię nauczania od czasów Autro-Węgier. Szczegółowa analiza obowiązujących dokumentów ukazuje, że czeski dokument nakreśla szersze ramy tematyczne niż polski. Sami nauczyciele wypełniają je wybranymi przez siebie treściami (np. mogą je dostosować do poziomu i zainteresowań swoich uczniów). W czeskich dokumentach większy nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym.

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado