Budowa i funkcjonowanie układu immunologicznego człowieka. Konspekt lekcji

   Pobierz plik PDF

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu immunologicznego człowieka.
Przedmiot: biologia, zakres rozszerzony
Adresaci: uczniowie liceum lub technikum realizujący przedmiot biologia w zakresie podstawowym
(nowa podstawa programowa) i rozszerzonym (stara podstawa programowa)
Czas: 90 minut
Odniesienie do podstawy programowej i treści nauczania: tabela poniżej (s. 53)
Forma nauczania: zajęcia edukacyjne w klasie
Typ lekcji: opracowanie nowego materiału
Forma organizacyjna: praca indywidualna, praca w grupach
Strategie: operacyjna

Aktualny numer EBiŚ

Edukacja 02 2020 okladka

Do czytelników

  • Katarzyna Potyrała

Pluskwiaki

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Pluskwiaki – karty pracy

  • Alicja Walosik, Bartłomiej Zyśk, Marek Guzik

Scenariusze zajęć terenowych online

  • Agata Estrada Mercado