AKTUALNOŚCI

(…) Nasze przedszkola są w raporcie ocenione bardzo dobrze. Owszem, mamy jeszcze dużo do zrobienia, tak by 100 proc. dzieci miało zapewniony dostęp do edukacji przedszkolnej, ale robimy to konsekwentnie i bardzo starannie. Nasze rozwiązania zyskują uznanie w świetle porównań międzynarodowych przygotowanych przez OECD.
Michał Federowicz, dyrektor IBE, na temat raportu OECD na temat edukacji i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym „Silni na starcie”, wypowiedź dla PAP 20.11.2012 r.

Z przyjemnością informujemy, że 12 grudnia Komisja Europejska przyznała Instytutowi Badań Edukacyjnych status Instytucji Eksperckiej (Mandated Body) w ramach Inicjatywy Twinning.

Nowy egzamin gimnazjalny to nie rewolucja, ale ważna zmiana. Instytut Badań Edukacyjnych chce pomagać w tej zmianie zarówno szkołom, jak i systemowi egzaminacyjnemu, ale przede wszystkim nauczycielom i uczniom. Temu właśnie ma służyć badanie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów” – powiedział Michał Federowicz, dyrektor IBE podczas „Śniadania edukacyjnego” 6 grudnia 2011 r.

W środę 7 grudnia Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna badanie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”. Diagnoza będzie okazją, aby po raz pierwszy w warunkach egzaminacyjnych przeprowadzić test systemu informatycznego do e-oceniania „Scoris Assessor” przygotowanego w ramach projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania” przez angielską firmę RM Education. System pozwoli na monitorowanie procesu oceniania, ułatwi pracę egzaminatorów oraz pomoże im w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

Czas pracy nauczycieli to temat budzący silne emocje. Właśnie rusza badanie Instytutu Badań Edukacyjnych, które pomoże obalić mity narosłe wokół tej kwestii.

Ponad 150 przedstawicieli organizacji społecznych, w tym pracodawcy, związki zawodowe, przedstawiciele środowisk edukacyjnych przyszło 16 lutego 2011 r. do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego na pierwsze spotkanie dotyczące polskiego modelu ram kwalifikacji. Spotkanie rozpoczęli: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektu, Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydenta m. st. Warszawy, oraz Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. [więcej na kwalifikacje.org.pl]