Instytut Badań Edukacyjnych uczestniczy w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki. VI edycja "Doktoratu wdrożeniowego"

W VI edycji Doktoratu wdrożeniowego przyjęto 479 (82%) wniosków przedłożonych przez uprawnione uczelnie wyższe. W tym gronie był wniosek Urszuli Szulc, ekspertki IBE, zgłoszony przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Projekt będzie realizowany w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości, a dotyczy modelu wolontariatu pracowniczego w instytucji badawczej. IBE pełni w projekcie rolę podmiotu współpracującego. 

Promotorem z ramienia uczelni jest dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. Akademii WSB, a promotorem pomocniczym z ramienia IBE – dr Jakub Koper, zastępca dyrektora Instytutu.

Program Doktorat wdrożeniowy wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. 

Doktoraty wdrożeniowe to w ostatnich pięciu latach ponad 7 proc. ogólnej liczby doktorantów w Polsce. Dotychczas w programie udział wzięło 66 uczelni wyższych z 21 polskich miast.