Ruszył ogólnopolski konkurs "Dobry Obywatel"

Zachęcamy najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie #DobryObywatel. Zadanie polega na przygotowaniu pracy przedstawiającej tytułowego "Dobrego Obywatela". Technika wykonania dowolna. Termin nadsyłania prac mija 30 maja.

Ogólnopolski konkurs "Dobry Obywatel" skierowany jest do dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu techniką dowolną pracy przedstawiającej "Dobrego Obywatela". Nagrodzone zostaną prace prezentujące kreatywną interpretację hasła #DobryObywatel. Termin nadsyłania prac mija 30 maja 2022 r. 

Ważne! Zgłoszenie konkursowe, w imieniu uczestnika, musi przesłać Nauczyciel lub Dyrektor placówki.

Regulamin konkursu oraz nagrody

Dla laureatów przewidziano 3 nagrody główne i aż 10 wyróźnień o wartości:

  • 1 miejsce - 1000 zł
  • 2 miejsce - 700 zł
  • 3 miejsce - 500 zł
  • Wyróżnienie - 300 zł

Celem konkursu jest tworzenie przestrzeni i inspiracji dla nauczycieli i opiekunów dziennych do edukacji obywatelskiej, rozmów o patriotyzmie, Polsce, polskich tradycjach i zwyczajach, oraz poszerzanie wiedzy i tworzenie zachowań przygotowujących młodych ludzi do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych.

Formularz konkursu w wersji online jest dostępny TUTAJ

Do pobrania:
  1. Regulamin konkursu DOBRY OBYWATEL
  2. Zgody oraz klauzula informacyjna konursu DOBRY OBYWATEL

dobryoby