Europejski Wskaźnik Umiejętności 2022. Polska na 10. miejscu w UE

CEDEFOP opublikował ESI 2022, który jest jednym z narzędzi monitorowania zmian w obszarze kształtowania i aktywacji umiejętności w UE. Polski system zajął 10. miejsce wśród krajów UE.

Europejski Wskaźnik Umiejętności 2022 (European Skills Index - ESI) pozwala na dokonywanie porównań systemów umiejętności pomiędzy krajami, obejmuje obszary kształtowania umiejętności (skills development), ich aktywacji na rynku pracy (skills activation) oraz dostosowania w ciągu życia (skills matching). Opiera się na różnorodnych danych, takich jak badanie aktywności ekonomicznej ludności Unii Europejskiej (Labour Force Survey). Publikacją ESI 2022 zajmuje się Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP).

Wskaźnik pokazuje, jak dużo brakuje danemu systemowi umiejętności do stanu idealnego. Im wyższy wynik, tym bliżej ideału. ESI wykorzystuje skalę 0–100, gdzie wynik wzorcowy, czyli 100, wyznaczany jest na poziomie najlepszych wyników osiągniętych przez którekolwiek państwo UE w ciągu siedmioletniego okresu, w oparciu o kryteria dotyczące konkretnych wskaźników. Różnica między danym wynikiem a 100 pokazuje wielkość potencjalnych udoskonaleń.

Wynik polskiego systemu umiejętności

System umiejętności w Polsce został oceniony na 60.5 punktów, zajmując 10. miejsce na liście krajów EU.

2022 european skills index

W poprzedniej edycji, przy 66 punktach, plasował się na 11 miejscu. Najwyższą pozycję w rankingu zajęły ponownie Czechy (70), a najniższą Włochy (15.1). W 3 głównych podkategoriach punktacja Polski przedstawia się następująco: kształtowanie umiejętności – 51.4 punkty, aktywacja umiejętności – 53.4, a dostosowanie umiejętności – 73.2 punkty.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), odpowiedzialne za opracowanie wskaźnika ESI, to również operator Refernetu, sieci instytucji, która w Polsce reprezentowana jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Więcej o wskaźniku ESI: na stronie sieci Refernet.