Telefon komórkowy w społeczności szkolnej. Prezentacja dr Agnieszki Koterwas

Ekspertka IBE i liderka projektu dr Agnieszka Koterwas wzięła udział w konferencji "Media a edukacja. Przestrzeń relacji". Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Edukacji Medialnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Poznańska konferencja była doskonałą okazją, żeby podsumować projekt "Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry", realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z uznanymi partnerami z branży technologii mobilnych m.in. Samsungiem, Microsoftem czy Fundacją Orange. 

Jak mówiła w swojej prezentacji dr Agnieszka Koterwas, wypracowane w ramach projektu rozwiązania mogą stanowić wsparcie w budowaniu społecznej relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami, mogą także sprzyjać organizacji pracy nauczycieli.

Prezentację liderki projektu "Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry" można pobrać TUTAJ.

Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry

Projekt był realizowany w latach 2019-2020 i miał na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych za pomocą partycypacyjnych metod badawczych.

Przeprowadzono warsztaty z nauczycielami i nauczycielkami, uczniami i uczennicami oraz rodzicami z trzech warszawskich szkół podstawowych. Rozmowy z nauczycielkami i nauczycielami pokazały, że kwestia smartfonów nakłada się na szersze wyzwania, przed którymi stoi szkoła, związane głównie z pozycją nauczycielek i nauczycieli w społeczności szkolnej oraz z integracją tej społeczności.

Podczas warsztatów zdiagnozowano najważniejsze wyzwania i  szanse związane z  pracą nauczycielek i nauczycieli, które następnie były podstawą do wypracowania rozwiązań technologicznych. Spośród wielu pomysłów powstałych na etapie burzy mózgów wybrano cztery, wykorzystujące technologie do: obiegu dokumentów w szkole, komunikacji między nauczycielami i nauczycielkami, włączenia uczniów do współtworzenia wizerunku szkoły w  mediach społecznościowych oraz do wspólnego podejmowania decyzji przez społeczność szkolną.

Więcej informacji na stronie projektu.