Najnowsze wydanie kwartalnika EDUKACJA

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opisującymi perspektywę edukacji dzieci, dorosłych oraz spojrzenia na edukację pod kątem jej roli w budowania stylów i strategii życiowych.

U podstaw wyboru artykułów do kolejnego wydania kwartalnika EDUKACJA stał postulat perspektywy teoretycznej i praktycznej w edukacji. Postawy, aktywność, wartości prezentowane przez jednostkę kształtują się w całożyciowym procesie. Dotyczy to tak edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

Zmiany w postprzemysłowym społeczeństwie wymusiły wprowadzenie idei lifelong learning. Dlatego, aby sprostać wyzwaniom współczesności, już na najwcześniejszych etapach kształcenia w polskiej edukacji konieczna jest korekta.

Kwartalnik EDUKACJA - pobierz najnowsze wydanie

Wciąż, mimo starań wielu nauczycieli i środowisk naukowych, największą uwagę skupia się na przekazywaniu i egzekwowaniu wiedzy. W konsekwencji absolwenci edukacji formalnej stają na progu dorosłego życia często pozbawieni umiejętności uczenia się, a tym samym samodzielnego myślenia, stając się łatwymi obiektami manipulacji.

Konieczną przesłanką edukacji powinno stać się zatem dążenie do stanu, w którym uczenie się nie tylko stanowi osobisty kapitał, ale przede wszystkim daje satysfakcję, otwiera na postawy obywatelskie oraz racjonalną ocenę codzienności.

Kwartalnik EDUKACJA. Spis treści wydania 3/2020

W numerze 3/2020 kwartalnika EDUKACJA pojawiły się artykuły opisujące perspektywę edukacji dzieci, dorosłych oraz spojrzenia na edukację pod kątem jej roli w budowania stylów i strategii życiowych. Poniżej prezentujemy spis treści oraz autorów poszczególnych artykułów.

"Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym"
Autorzy: Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka, Marcin Sochocki, Karolina Van Laere

"Kiedy wizualizacja nie wspiera rozumowania – przypadek pewnego zadania z matematyki"
Autor: Kamil Palusiński

"The experiences and difficulties of teachers in working with ASD learners from various types of schools"
Autorka: Monika Skura

"Wpływ ruchliwości edukacyjnej na styl życia"
Autor: Henryk Domański

"Troska o kulturę prawną wśród celów edukacji kulturalnej"
Autorka: Dorota Sieroń

"Poznańska Akademia Przestrzeni jako przykład studenckiego projektu edukacji przestrzennej"
Autorka: Adam Wronkowski

"Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego w świetle wyzwań Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030"
Autorka: Hanna Solarczyk-Szwec

"Impact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies"
Autorka: Aneta Sobotka