Wyniki wyborów do Rady Naukowej IBE na kadencję 2021-2025

W dniach 27-28 października 2021 roku odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytut Badań Edukacyjnych.

Wybory objęły przedstawicieli pracowników naukowych z Grupy 2. Do głosowania przystąpiło 177 osób z 273 uprawnionych. Frekwencja wyborcza wyniosła 64,83  procent.

W skład Rady Naukowej weszły następujące osoby:

dr Michał Sitek 135 głosów
dr Wojciech Gola 92 głosy
dr Helena Jędrzejczak 91 głosów
Ludmiła Rycielska 88 głosów
Magdalena Kochańska 72 głosy
Wojciech Stęchły 72 głosy
Jerzy Bielecki 67 głosy

Do Rada Naukowej IBE należą również przedstawiciele pracowników naukowych:

prof. dr. hab. Henryk Domański
dr. hab. Artur Pokropek