Debata "Społeczeństwo i jakość życia" z udziałem dr Michała Sitka

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 (KRK). W spotkaniu ekspertów w ramach prac nad KRK oraz w debacie „Społeczeństwo i jakość życia” wziął udział dr Michał Sitek, ekspert i lider ds. badań międzynarodowych.

Pierwszym etapem prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 są wysłuchania publiczne i debaty eksperckie. W ramach prac nad KRK 2050 odbyły się już cztery spotkania dotyczące kluczowych dla przyszłości kraju tematów: „Świat, Europa i Polska”, „Transformacja gospodarki”, „Środowisko i zielona transformacja” oraz „Nowe technologie”. 

20 października br. odbyła się kolejna debata, której przedmiotem była jakość życia Polaków. Jednym z uczestników spotkania był dr Michał Sitek, ekspert i lider Zespołu Badań Międzynarodowych IBE. 

Społeczeństwo i jakość życia

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

Dokument KRK 2050 będzie:

  • identyfikował kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej,
  • wskazywał zestaw najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi już mierzy i mierzyć się będzie Polska, 
  • formułował możliwe scenariusze rozwojowe,
  • rekomendował strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.

KRK 2050 ma być odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski co do przyszłości kraju, zwłaszcza młodego pokolenia.

Więcej informacji o Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 na stronie ministerstwa.