Instytut Badań Edukacyjnych w świecie nowoczesnej edukacji

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych, cyfrowe odznaki w formacie Open Badges oraz nieustanne rozwijanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. IBE nie próżnuje i stawia na nowoczesne rozwiązania z pogranicza innowacyjnej edukacji i odpowiedzialnego biznesu.

Rok 2021 w Polsce jest rokiem szczególnym. Sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowodowała ogromne zmiany w niemal wszystkich dziedzinach życia. Rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Wpływ na to ma wiele czynników - wciąż postępująca automatyzacja, cyfryzacja, zmiany konsumenckich nawyków. Pokazują to również badania.

Wspólny raport firmy edukacyjnej Pearson, eksperta z Oxford Martin School i fundacji Nesta ("Future of Skills. Employment in 2030"), wskazuje, że obecnie zaledwie 10 proc. osób pracuje w zawodzie, na który w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie. Z kolei 70 proc. nadal będzie pracować w dotychczasowych zawodach, ale one same się zmienią.

Raport wymienia również perspektywiczne branże w kontekście kolejnej dekady. Według jego autorów należy brać pod uwagę trendy, które będą się nasilać, oraz społeczne determinanty. Są to między innymi: idea zrównoważonego rozwoju, nowe technologie, globalizacja oraz zmiany, które doprowadzą do inwestycji w nowych branżach. Jak zatem wykorzystać trendy i zaadaptować je w tych trudnych okolicznościach, w których przyszło nam żyć?

ZSK, czyli innowacyjne rozwiązanie dla Polaków

Narzędziem, które w przyszłości pomoże w szybkich zmianach na rynku pracy, jest Zintegrowany System Kwalifikacji, rozwijany przez Instytut Badań Edukacyjnych. „System, oparty na ramach kwalifikacji, doskonale odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie rozwoju i zapewnienia odpowiedniej jakości kwalifikacji kadr dla nowoczesnej gospodarki” – wyjaśnia Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektora IBE ds. ZSK.

„Zintegrowany System Kwalifikacji znacznie ułatwia pracodawcy proces rekrutacji i obniża jej koszty dzięki możliwości łatwego rozpoznania faktycznych umiejętności potencjalnego pracownika. ‘Sercem’ systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK i zapewnia do nich dostęp każdemu Polakowi” – dodaje Baranowski. Dzięki temu każdy, kto chce sprawdzić swoje umiejętności, może to zrobić i w efekcie starać się o uzyskanie certyfikatu.

Obok rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji stawiamy na innowacyjne projekty edukacyjne. Zarówno w skali mikro-regionalnej (Opiekuję się – pracuję), poprzez krajowe po międzynarodowe projekty i badania. Korzystamy także z doświadczeń i rekomendacji wypracowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych. Dlatego w niedalekiej przyszłości otworzymy Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną EMKA, której zadaniem będzie kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju językowego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja).

IBE i nowoczesne technologie, czyli Odznaka+ w Polsce

Przenieśmy się na chwilę w niedaleką przyszłość. Prosty sposób potwierdzania umiejętności, indywidualne ścieżki kariery i atrakcyjne cyfrowe dyplomy, które można przesłać jednym kliknięciem, a to wszystko w formacie unikalnego znaku cyfrowego. Nad tym właśnie pracuje Instytut Badań Edukacyjnych.

W systemie Odznaka+ każdy będzie mógł stworzyć swoje e-portfolio, z „wgranymi” dyplomami, do którego doda film z autoprezentacją, biogram, ewentualnie także wirtualny list motywacyjny. Dzięki temu, za pomocą jednego linku, będzie można w nowoczesnej formie szybko przesłać potencjalnemu pracodawcy, co się potrafi.

„To nasz wkład w rozwój społeczeństwa przyszłości i wprowadzenie ‘digitalizacji osiągnięć edukacyjno - zawodowych’ dla każdego polskiego pracownika. Aplikacja, nad którą pracuje IBE, powstanie w dwóch wersjach: webowej -  jako baza do tworzenia, wydawania oraz przechowywania odznak cyfrowych w formacie Open Badges 2.0 oraz jako aplikacja mobilna dla użytkowników indywidualnych dzięki której można szybko udostępnić swoje odznaki. W przyszłości powinno to z jednej strony usprawnić poszukiwanie pracy, a z drugiej strony ułatwić pracę działów HR i managerów" - wyjaśnia Michał Nowakowski, lider ZSK4 w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Zresztą nowoczesne projekty Instytutu już znalazły potwierdzenie na polskim rynku. Podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w Toruniu w dniach 26-29 września br., przyznano prestiżowe nagrody. IBE zostało odznaczone Polską Nagrodą Innowacyjnego Rozwoju 2021 za rozwój ZSK, wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, oraz aktywnego wpływania na inteligentny i zrównoważony rozwój.

IBE stawia na współpracę z IBM

Właśnie wsparcie dla kwalifikacji przyszłości w branżach innowacyjnych to jeden z głównych celów Instytutu. Na szczególną uwagę zasługuje projekt ZSK4, który promuje działania w zakresie elektromobilności, IT, morskiej energetyki wiatrowej, programowania robotów przemysłowych, czy dronów. IBE postawiło również na intensyfikację działań z IBM w ramach globalnego programu P-TECH. Został on stworzony aby zapewnić młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych, potrzebnych w miejscach pracy XXI wieku.

Bo właśnie idea łączenia świata nowoczesnej edukacji oraz rynku pracy opartego na innowacyjnych technologiach to droga, którą chce podążać IBE.