Aleksandra Leyk laureatką Nagrody Historycznej „Polityki”

Aleksandra Leyk, na co dzień pracująca jako ekspertka ds. ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych, jest współautorką książki pt. Cięcia. Mówiona historia transformacji, nagrodzonej w konkursie "Polityki" na najlepszą książkę historyczną roku.

Cięcia. Mówiona historia transformacji

Książka napisana wspólnie przez Aleksandrę Leyk i Joannę Wawrzyniak to wybór opowieści pracowników socjalistycznych zakładów przemysłowych, którzy na własnej skórze doświadczyli gierkowskiej modernizacji, stagnacji lat 80., a następnie transformacji lat 90. Szybkie prywatyzacje, intensywne restrukturyzacje i towarzyszące im redefinicje sensów nadawanych przedsiębiorstwu jako miejscu nie tylko wytwarzania dóbr, ale także tożsamości i relacji społecznych, stają się soczewką skupiającą procesy towarzyszące tej wielkiej społeczno-ekonomicznej zmianie. Książka, choć opatrzona naukowym komentarzem oraz garścią faktów i danych na temat prywatyzacji, jest przede wszystkim zbiorem ludzkich opowieści, które można czytać kluczem własnych zainteresowań.

„Nagrodziliśmy autorki za umiejętność wywoływania nowych źródeł. Ich doświadczenie jako socjolożek okazało się nader przydatne w tworzeniu źródeł historycznych. Potwierdza się teza, że dzisiaj jest już historią dla dnia jutrzejszego” – napisał w uzasadnieniu Marian Turski, przewodniczący Jury konkursu.

Gratulujemy!