IBE organizatorem konferencji na temat kwalifikacji w sektorze górniczym i pozagórniczym

5 października br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”, adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej.

Celem konferencji jest tworzenie przestrzeni do współpracy branż w kontekście rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i idei uczenia się przez całe życie oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikacje w dobie zmian

Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń środowisk naukowych i przemysłowych w zakresie trendów panujących na rynku pracy.

Wydarzenie m.in. pozwoli określić możliwości podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji, a także potrzeby firm w tym zakresie.

W trakcie konferencji odbędą się trzy sesje tematyczne:

  1. „Kwalifikacje dla każdego”, podczas której zostaną poruszone tematy związane z ZSK, kwalifikacjami na rynku pracy oraz transformacją gospodarczą regionu.
  2. „Górnictwo i rynek pozagórniczy – górnictwo dla branż”, gdzie głównym tematem będzie zaprezentowanie możliwości wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w branży górniczej oraz kwalifikacji rynkowych opisanych przez JSW SiG we współpracy z IBE.
  3. „Kwalifikacje w dobie zmian” – debata panelowa, podczas której będą omawiane kierunki rozwoju kwalifikacji rynkowych w kontekście współpracy międzysektorowej.

Partnerem wydarzenia jest JSW Szkolenie i Górnictwo. Patronat nad konferencją objęli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz „Jastrzębski Węgiel”.

PROGRAM KONFERENCJI