Wypełnij ankietę na temat walidacji kompetencji transwersalnych

W ramach projektu TRANSVAL-EU prowadzone są działania o charakterze policy experimentation. W celu przeanalizowania potencjalnych narzędzi i metod walidacji kompetencji transwersalnych, konsorcjum projektu stworzyło ankietę.

 Instytucje partnerskie opracują i przetestują zestaw narzędzi do walidacji kompetencji transwersalnych, scenariuszy szkoleń oraz zestandaryzowanych profili kompetencyjnych dla praktyków walidacji (tzn. asesorów walidacyjnych i doradców walidacyjnych).

Ankieta skierowana jest do ekspertów, praktyków, decydentów, urzędników, pracowników przedsiębiorstw, kierowników projektów zajmujących się doradztwem i/lub walidacją kompetencji we wszystkich sektorach edukacji (edukacja dorosłych, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolnictwo zawodowe, kształcenie pozaformalne, szkoły itp.) oraz interesariuszy rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp.).

Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wspomogą nas Państwo swoją wiedzą, wypełniając tę ankietę.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu maksymalnie 5-10 minut, ankieta jest w języku angielskim.

Termin wypełnienia ankiety: 30 września 2021 r.

Państwa odpowiedzi będą wykorzystywane w tej ankiecie wyłącznie anonimowo i z poszanowaniem prywatności.

Jeżeli w ankiecie zdecydują się Państwo podać swój e-mail, na pewno poinformujemy o wynikach tego badania.