Dział aktualności - znak graficzny

IBE i Uniwersytet SWPS pracują nad nowatorskimi narzędziami diagnostycznymi

  • 2022-01-21
W najnowszym numerze "Przeglądu Psychologicznego" pojawił się artykuł "Narzędzia diagnostyczne do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży". Nad projektem pracują eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych.

Najnowsze publikacje ekspertek projektu Path2Integrity

  • 2022-01-21

W czasopiśmie FACETS ukazał się przegląd metod uczenia rzetelności badawczej i etyki naukowej. Z kolei w "Człowiek i Społeczeństwo" pojawił się artykuł dotyczący wykorzystanie wzorców naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

Dział badania- znak graficzny

Robrt T Ptaszekdoktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył też Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ prowadził wykłady na wydziałach filozofii University of Malta (2016) i Universidad de Valladolid (2018).

Po ukończeniu studiów współpracował między innymi z Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej, Zakładem Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie należy do krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak ISORECEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association) czy Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, a ostatnio został powołany do zespołu Centrum Oceny Nauki i Techniki KUL. Kieruje realizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim interdyscyplinarnym projektem badawczym, uczestniczy także w programie „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”.

Autor oraz współredaktor 10 książek, a także ponad 150 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i haseł encyklopedycznych. Organizator oraz uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, na których wygłosił około 80 referatów. Główne kierunki jego badań to: filozofia  religii, filozofia kultury i antropologia filozoficzna.

Prywatnie mąż, ojciec i dziadek. Lubi podróże, dobrą książkę, a nade wszystko zabawy z wnukami.