SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieWarunki zapisów

Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni Testów, a kończą się na tydzień przed terminem tego szkolenia.

Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia:

  • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia
  • wniosą opłatę za szkolenie na konto Instytutu Badań Edukacyjnych, numer konta:

18 1500 1012 1210 1000 1077 0000

Instytut Badań Edukacyjnych, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8

z dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

  • przyślą (pocztą e-mailową na adres szkolenia@ibe.edu.pl, pocztą tradycyjną bądź faksem) potwierdzenie wpłaty koniecznie z dopiskiem zawierającym: imię i nazwisko, tytuł i datę szkolenia, oraz kopię dyplomu:
    • ukończenia magisterskich studiów wyższych – dotyczy szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych,
    • ukończenia magisterskich studiów psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych - dotyczy jedynie szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty) przynajmniej piętnaście osób - w terminie określonym w pkt. 1.

O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 5 dni przed terminem szkolenia).

Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Pracownia zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.

Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Instytut zwraca 50% wpłaconej kwoty.

Zainteresowanym - zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom wystawiamy fakturę. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).

Kontakt:

e-mail: szkolenia@ibe.edu.pl

adres: Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

numer tel.: (22) 24 17 100, fax. (22) 24 17 111

 

Informacje dodatkowe

 

Pracownia Testów IBE nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu.

W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Pracownia nie zapewnia posiłków (za wyjątkiem napojów) i nie pokrywa ich kosztów.

Szkolenia odbywają się w Instytucie Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie.

W przypadku szkoleń dla grup zorganizowanych możliwe jest zamówienie cateringu. Catering jest dodatkowo płatny.

Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Pracownię Testów Instytutu Badań Edukacyjnych otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl