Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieWarunki zapisów

Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni Testów, a kończą się na tydzień przed terminem tego szkolenia.

Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia:

  • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia
  • wniosą opłatę za szkolenie na konto Instytutu Badań Edukacyjnych, numer konta:

18 1500 1012 1210 1000 1077 0000

Instytut Badań Edukacyjnych, 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8

z dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

  • przyślą (pocztą e-mailową na adres szkolenia@ibe.edu.pl, pocztą tradycyjną bądź faksem) potwierdzenie wpłaty koniecznie z dopiskiem zawierającym: imię i nazwisko, tytuł i datę szkolenia, oraz kopię dyplomu:
    • ukończenia magisterskich studiów wyższych – dotyczy szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych,
    • ukończenia magisterskich studiów psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych - dotyczy jedynie szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty) przynajmniej piętnaście osób - w terminie określonym w pkt. 1.

O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 5 dni przed terminem szkolenia).

Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Pracownia zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.

Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Instytut zwraca 50% wpłaconej kwoty.

Zainteresowanym - zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom wystawiamy fakturę. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).

Kontakt:

e-mail: szkolenia@ibe.edu.pl

adres: Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

numer tel.: (22) 24 17 100, fax. (22) 24 17 111

 

Informacje dodatkowe

 

Pracownia Testów IBE nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu.

W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Pracownia nie zapewnia posiłków (za wyjątkiem napojów) i nie pokrywa ich kosztów.

Szkolenia odbywają się w Instytucie Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie.

W przypadku szkoleń dla grup zorganizowanych możliwe jest zamówienie cateringu. Catering jest dodatkowo płatny.

Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Pracownię Testów Instytutu Badań Edukacyjnych otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl