Zapisy na szkolenie ze stosowania testu TRJ w dniu 6.07.2019 r. zostały zamknięte

Informujemy, że z powodu zgromadzenia kompletu uczestników zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w dniu 6.07.2019 r., zostały zamknięte. Przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową (w wypadku rezygnacji osoby zapisanej) lub termin wrześniowy.

Czytaj więcej

SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieSzkolenia

Szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

tytuł szkolenia termin cena
Diagnoza dysleksji300 zł
Diagnoza funkcji wykonawczych przy wykorzystaniu Testu Pamięci Roboczej oraz kwestionariuszy rodzicielskich180 zł
Diagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie 738 zł
Diagnoza i terapia funkcji fonologicznych 738 zł
Diagnoza i terapia funkcji fonologicznych + komplet pomocy1038 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji dla nauczycieli300 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji dla nauczycieli – Skala Prognoz Edukacyjnych IBE300 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych738 zł
Diagnoza zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania u dzieci do 12 roku życia738 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE800 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE + komplet pomocy BTF1130 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE + komplet pomocy TRJ1200 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE + komplet TRJ i BTF1530 zł
Podstawy diagnozy psychometrycznej250 zł
SLI - specyficzne zaburzenie językowe300 zł
SLI - specyficzne zaburzenie językowe + materiały do terapii logopedycznej600 zł
SPE i JK - narzędzia do diagnozy nauczycielskiej w zakresie zaburzenia czytania i pisania oraz zaburzeń językowych400 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania BTCZ i Baterii Testów Pisania BTP400 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania BTCZ i Baterii Testów Pisania BTP +2 komplety pomocy1000 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania IBE400 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania IBE + komplet pomocy700 zł
Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych IBE400 zł
Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych IBE + komplet pomocy700 zł
Stosowanie Baterii Testów Pisania IBE400 zł
Stosowanie Baterii Testów Pisania IBE+ komplet pomocy700 zł
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego400 zł
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego + komplet pomocy800 zł
Terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym400 zł
Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS)300 zł
Uczeń z dysleksją i specyficznym zaburzeniem językowym SLI350 zł
Wczesna diagnoza czytania i pisania oraz ich zaburzenia350 zł

Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych

tytuł szkolenia termin cena
Diagnoza i wspieranie rozwoju społeczno-moralnego uczniów w szkole gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej200 zł
Diagnoza i wspieranie rozwoju społeczno-moralnego uczniów w szkole podstawowej200 zł
Emocje i motywacje w szkole. Jak zmotywować uczniów do nauki.250 zł
Jak skutecznie komunikować się i współpracować ze społecznością lokalną?300 zł
Mowa małego dziecka - jak ją rozwijać? Kiedy się niepokoić?300 zł
Niezbędnik dobrego wychowawcy - jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami uczniów?300 zł
Niezbędnik dyrektora szkoły – jak doskonalić style przywództwa i wzmacniać współpracę i pracę zespołową w gronie nauczycieli?300 zł
Niezbędnik nauczyciela - wzmacnianie współpracy i pracy zespołowej kadry pedagogicznej300 zł
Praca grupowa na lekcjach - wspieranie i rozwijanie kompetencji trenerskich nauczyciela250 zł
Psychologia nauczania i uczenia się. Niezbędnik nauczyciela w gimnazjum.250 zł
Psychologia nauczania i uczenia się. Niezbędnik nauczyciela w szkole podstawowej.250 zł
Ryzyko specyficznego zaburzenia uczenia się200 zł
Strategie nauczania. Jak uczyć efektywnie w klasach I-III - perspektywa psychologiczna.250 zł
Szkoła w społeczności lokalnej - jak skutecznie komunikować się i współpracować ze społecznością lokalną?300 zł
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - jak pomagać uczniom w byciu bardziej samodzielnymi i braniu odpowiedzialności za własną naukę.250 zł
Terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym400 zł

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl