Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieSzkolenia

Szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

tytuł szkolenia termin cena
Diagnoza dysleksji300 zł
Diagnoza funkcji wykonawczych przy wykorzystaniu Testu Pamięci Roboczej oraz kwestionariuszy rodzicielskich180 zł
Diagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie 738 zł
Diagnoza i terapia funkcji fonologicznych 738 zł
Diagnoza i terapia funkcji fonologicznych + komplet pomocy1038 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji dla nauczycieli300 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji dla nauczycieli – Skala Prognoz Edukacyjnych IBE300 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych738 zł
Diagnoza zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania u dzieci do 12 roku życia738 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE800 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE + komplet pomocy BTF1130 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE + komplet pomocy TRJ1200 zł
Kompleksowa diagnoza rozwoju językowego z zastosowaniem Testu Rozwoju Językowego TRJ oraz Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE + komplet TRJ i BTF1530 zł
Podstawy diagnozy psychometrycznej250 zł
SLI - specyficzne zaburzenie językowe

2017-05-20

zapisz się

300 zł
SLI - specyficzne zaburzenie językowe + materiały do terapii logopedycznej

2017-05-20

zapisz się

600 zł
SPE i JK - narzędzia do diagnozy nauczycielskiej w zakresie zaburzenia czytania i pisania oraz zaburzeń językowych400 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania BTCZ i Baterii Testów Pisania BTP

2017-05-11

zapisz się

400 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania BTCZ i Baterii Testów Pisania BTP +2 komplety pomocy

2017-05-11

zapisz się

1000 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania IBE400 zł
Stosowanie Baterii Testów Czytania IBE + komplet pomocy700 zł
Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych IBE400 zł
Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych IBE + komplet pomocy

2017-05-12

zapisz się

700 zł
Stosowanie Baterii Testów Pisania IBE400 zł
Stosowanie Baterii Testów Pisania IBE+ komplet pomocy700 zł
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego

2017-06-10

zapisz się

400 zł
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego + komplet pomocy

2017-06-10

zapisz się

800 zł
Terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym

2017-06-02

zapisz się

400 zł
Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS)300 zł
Uczeń z dysleksją i specyficznym zaburzeniem językowym SLI350 zł
Wczesna diagnoza czytania i pisania oraz ich zaburzenia350 zł

Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych

tytuł szkolenia termin cena
Diagnoza i wspieranie rozwoju społeczno-moralnego uczniów w szkole gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej200 zł
Diagnoza i wspieranie rozwoju społeczno-moralnego uczniów w szkole podstawowej200 zł
Emocje i motywacje w szkole. Jak zmotywować uczniów do nauki.250 zł
Jak skutecznie komunikować się i współpracować ze społecznością lokalną?300 zł
Mowa małego dziecka - jak ją rozwijać? Kiedy się niepokoić?300 zł
Niezbędnik dobrego wychowawcy - jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami uczniów?300 zł
Niezbędnik dyrektora szkoły – jak doskonalić style przywództwa i wzmacniać współpracę i pracę zespołową w gronie nauczycieli?300 zł
Niezbędnik nauczyciela - wzmacnianie współpracy i pracy zespołowej kadry pedagogicznej300 zł
Praca grupowa na lekcjach - wspieranie i rozwijanie kompetencji trenerskich nauczyciela250 zł
Psychologia nauczania i uczenia się. Niezbędnik nauczyciela w gimnazjum.250 zł
Psychologia nauczania i uczenia się. Niezbędnik nauczyciela w szkole podstawowej.250 zł
Ryzyko specyficznego zaburzenia uczenia się200 zł
Strategie nauczania. Jak uczyć efektywnie w klasach I-III - perspektywa psychologiczna.250 zł
Szkoła w społeczności lokalnej - jak skutecznie komunikować się i współpracować ze społecznością lokalną?300 zł
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - jak pomagać uczniom w byciu bardziej samodzielnymi i braniu odpowiedzialności za własną naukę.250 zł
Terapia dysleksji u dzieci z deficytem fonologicznym400 zł

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl