SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieProwadzący

dr Katarzyna Wiejak

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie oraz Zakładzie Psychologii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie diagnozy  psychologicznej,  głównie funkcjonowania poznawczego oraz kompetencji językowej metaforycznej. Najważniejsze publikacje to Poznawcze aspekty interpretacji przysłów (2011), Skala Inteligencji D. Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej (2006 - z Grażyną Krasowicz-Kupis) oraz Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2014 - z Grażyną Krasowicz-Kupis i Katarzyną Gruszczyńską). Członek zespołu działającego przy Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, opracowującego “Standardy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”. Współautorka Baterii Testów Fonologicznych IBE, Baterii Testów Czytania IBE oraz Baterii Testów Pisania IBE a także Skali Prognoz Edukacyjnych IBE.

dr Dominika Walczak

Doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących warunków pracy nauczycieli, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji.

Magdalena Smak

Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, starszy specjalista ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Autorka i współautorka licznych badań społecznych, uczestniczka projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących funkcjonowania szkoły i warunków pracy nauczycieli. Prowadziła szkolenia dla dyrektorów na konferencji OSSKO. Prelegentka na krajowych i europejskich seminariach i konferencjach naukowych.

dr Piotr Rycielski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zespole Psychologii Edukacji. Absolwent psychologii międzykulturowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych. W Instytucie Badań Edukacyjnych zajmuje się pomiarem umiejętności oraz rozwojem poznawczym, społecznym i emocjonalnym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, statystyki i metodologii.

Ludmiła Rycielska

Psycholog, absolwentka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. W Zespole Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych zajmuje się metodologią i analizą statystyczną. Pracowała w wielu zespołach zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu psychologii oraz badaniami edukacyjnymi realizowanymi na dużych próbach w kraju i na świecie np. ICILS, ESLC. W IBE koordynowała badania dotyczące rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów. Doświadczony szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, kierownik projektów międzykulturowych w biznesie, autorka książek i artykułów naukowych oraz raportów z badań edukacyjnych. Współpracuje z nauczycielami ponad 10 lat. Związana z CoderDojo jako wolontariuszka.

prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Psycholog i logopeda. Od lat zajmuje się rozwojem umiejętności czytania i jej zaburzeniami, zwłaszcza dysleksją rozwojową,  w powiązaniu z rozwojem i zaburzeniami języka a także diagnozą psychologiczną, zwłaszcza funkcji poznawczych. Autorka i współautorka wielu narzędzi diagnostycznych, m.in. Zetotestu, Testów czytania dla 6-latków, Baterii Dysleksja 3 i Dysleksja 5 Pracowni Testów Psychologicznych PTP i wielu innych. Najważniejsze książki  to Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu dzieci 6-9 letnich (1999), Rozwój świadomości językowej dziecka –teoria i praktyka (2004), Skala Inteligencji D. Wechslera WISC-R w praktyce psychologicznej (2006 - z Katarzyną Wiejak), Psychologia dysleksji (2008), SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego (2012) a także Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka (2014 - z Katarzyna Wiejak i Katarzyną Gruszczyńską). Członek zespołu działającego przy Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, opracowującego “Standardy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”. Kieruje Zakładem Psychologii Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Zakładem Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii UMCS. Autorka (wraz z zespołem) Baterii Testów Fonologicznych IBE, Baterii Testów Czytania IBE oraz Baterii Testów Pisania IBE a także Skali Prognoz Edukacyjnych IBE.

Magdalena Kochańska

Starszy Specjalista ds. badań i analiz w Zakładzie Psychologii Edukacji IBE. Ukończyła filologię polską, pedagogikę przedszkolną z terapią zaburzeń rozwojowych oraz studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jest studentką psychologii ze specjalizacją kliniczną. Brała udział w wielu projektach naukowych, krajowych i zagranicznych, dotyczących typowego i zaburzonego rozwoju mowy dzieci. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, w tym Testu Rozwoju Językowego TRJ, broszur i poradników dla rodziców i nauczycieli, a także certyfikowanym trenerem opartej na responsywnej komunikacji metody Hanen: Learning Language and Loving It.

dr Radosław Kaczan

Psycholog, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia edukacji. Doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2003 nauczyciel akademicki, uczestniczył w szeregu projektów naukowo-badawczych tym poświęconych tematyce wykluczenia społecznego oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. W ramach projektów edukacyjnych i szkoleniowych prowadził warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji obywatelskich, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów społecznych dla młodzieży oraz dorosłych. Pracował również, jako psycholog w ośrodku pomocy społecznej i szkole podstawowej. 

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl